تعرفه ها

تعرفه عضویت وکلا

 • شش ماهه
  300,000
  تومان

  مدت نمایش اطلاعات وکیل : 180 روز

 • یکساله
  500,000
  تومان

  مدت نمایش اطلاعات وکیل : 365 روز

 • دوساله
  800,000
  تومان

  مدت نمایش اطلاعات وکیل : 730 روز